2014. 07. 9.

Korai fejlesztés

Időpont: 2014. július 9. 00:00

Helyszín: Tájházak Fertőszéplak

Némethné Nagy Mária
Team vezető - Gyógypedagógus

Győr – Moson Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézménye Gyógypedagógiai Tanácsadás, Korai Fejlesztés, Oktatás és Gondozás

 

„Csináljon bármit, ami nyitogatja

szemét és eszét, szaporítja

tapasztalatait,

azt hiszi csak játszik, de mi

tudjuk, mire megy a játék…”

(Varga Domonkos)

 

Sopronban 1997. szeptember 01. –én indult a korai intervenciós megsegítés mozgás-, értelem-, beszéd-, érzékszervi: hallás, látás-, halmozottan sérült, autizmus spektrum zavarral küzdő 0 – 5 éves korú gyermekek és családjaik számára. 2013 – tól az 5 – 6 éves korú halmozottan sérült gyermekek fejlesztő nevelése is feladatunk.

 

Team tagok: Egedi Cecília Igazgató Klinikai szakpszichológus, Pszichoterapeuta

                    Dr. Bodnár Mária Gyermekpszichiáter

                    Némethné Nagy Mária Team vezető, Gyógypedagógus, Óvónő, Játékterápia és SIT

                                                                              alkalmazó

                   Szabó Ildikó Gyógypedagógus, Gyógytornász

                   Győrffy Virág Klinikai szakpszichológus

                   Katyiné Grabner Katalin Gyógypedagógus, Óvónő

                   Wanglerné Sabjanics Katalin Gyógypedagógus – szurdopedagógus

                   Kéry Magdolna Gyógypedagógus – tiflopedagógus

 

A korai intervenció alapvető fontosságú, hiszen a kisgyermeki fejlődésmenet legszenzitívebb (0 – 5 év) időszakában történik, amikor a pszichés fejlődés mozgásba ágyazottan zajlik - pszichomotoros fejlődési szakasz:  – poszturális reakciók - nagymozgás, szenzomotoros koordináció - manipuláció, preverbális - verbális formák, „én” tudat – szociábilitás.  Ezért az egész személyiség fejlődését tartjuk szem előtt, pl.: ha a poszturális reakciók - nagymozgás esetén jelentősebb eltérés (3 hónap felhívó jellegű) mutatkozik, ez késést eredményezhet a többi részképesség területen is, mint kommunikáció – nyelvi készségek, észlelés – érzékelés - gondolkodás (az intelligencia funkciók  kb. 50 % - a: 0 – 4 éves kor között, 30 % -  a:  4 – 8 éves kor között,  20 % - a: 8 éves kor után alakul ki),  finommotorika szocializáció. 

Az időfaktor tehát döntő jelentőségű. Korai gyógypedagógiai segítségnyújtással bizonyos idegrendszeri sérülések másodlagos, negatív hatásai kiküszöbölhetőek, vagy jelentősen csökkenthetőek.

A fejlesztés formái:

-          Komplex gyógypedagógiai fejlesztés

-          Mozgásfejlesztés

-          Beszédfejlesztés

-          Észlelés – érzékelés fejlesztése

-          Hallás- és látásfejlesztés

 

A fejlesztések elsősorban egyénileg illetve lehetőség szerint csoportosan történnek.

 

Alkalmazott fejlesztő eljárások:

-          Komplex gyógypedagógiai fejlesztés

-          Játékterápia

-          Mozgásfejlesztés

-          Katona – féle neurohabilitáció

-          Szenzoros Integrációs Terápia

-          Beszédterápia

-          Bazális stimiláció elemei

-          Snoezelen terápia elemei

-          Portage modell elemei

-          Meseterápia elemei

-          Kiegészítő terápiák: uszodai-, lovas terápia (Halmozottan Sérült Gyermekek Fejlesztésére Alapítvány támogatásával)

 

Kiemelt feladataink:

-          Szülői kompetencia erősítése

-          Partneri viszony kialakítása – szülő – szakember – a napi terhek csökkentése

-          Hosszabb távon az életminőség javítása

-          Komplex vizsgálat után, tervszerűen felépített program összeállításával segítséget nyújtani a gyermek fejlődéséhez

-          Egyéni terápiák ambuláns formában, csoportos foglalkozások

-          Prevenció, kontroll

-          Személyre szóló tanácsadás – pszichológiai megsegítés

-          Családsegítés – szülőcsoport

-          A gyermek megfelelő közösségbe helyezésének előkészítése

-          Bölcsődei ellátás

-          Pedagógusokkal, gondozónőkkel történő konzultáció, tanácsadás

-          Orvosi ellátás koordinálása

-          Szakmai továbbképzések

-          Kapcsolattartás különböző intézmények között – egészségügyi, pedagógiai, szociális

-          Ismeretterjesztés, információ.

 

 

A korai intervenció törvény által biztosított joga minden - az általános fejlődésmenettől eltérő – kisgyermeknek és családjának. Segítségül a jelenleg hatályos rendelet néhány lényegesebb pontja:

 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

4. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

 

4. § (2) A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot. A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a gyermekneurológiai szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

 

(6) A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete

 

a) 0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra,

b) 3–5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra.

 

(7) A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Az időkeretet a fejlesztést ellátó szakember a szakértői bizottság írásbeli egyetértésével módosíthatja. A fejlesztés a gyermek állapota alapján egyéni, vagy csoportfoglalkozáson, illetve vegyesen – egyéni és csoportfoglalkozáson – is történhet.

 

 

 

Elérhetőségeink:

 

Győr – Moson Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézménye Gyógypedagógiai Tanácsadás, Korai Fejlesztés, Oktatás és Gondozás, Sopron, Lenkey utca 1 – 3.

Telefon: 99/511-772 üzenetrögzítő

 

Győr – Moson Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézménye

Sopron, Mátyás király utca 18.

Telefon: 99/505-407

 

SZOLGÁLTATÁSAINK INGYENESEK!

 

 

                                                                                          Némethné Nagy Mária

                                                                                    Team vezető - Gyógypedagógus

 

 

 

Az én történetem

„Kismadár vagyok komolyan bezárva kicsi kalitkába. Jó volna repülni ebben a Hazában. Kinyílik ajtaja bátor segítséggel, hogy hírül vihessem jó nekünk itt lenni ebben az igaz földi létben.” /Göndöcs Dávid/

Bővebben