2014. 03. 6.

A múlt...

Időpont: 2014. március 6. 00:00

Helyszín:

„Szövetkezz 2007”
Szövetkezet létrejött az Országos Foglalkoztatási Alapítvány támogatása által

A Segítő Kéz Szociális Szövetkezet megalapításának ötlete a Pályázati Figyelő honlapján való böngészés során született meg. „Szövetkezz 2007” pályázati kiírás az Országos Foglalkoztatási Alapítványnál jelent meg 2007. év végén. 

 

Szövetkezetünk 2008. augusztus 14-én alakult 13 fővel. Alapító tagként bevonásra kerültek további elkötelezett szociális szakemberek , helyi önkormányzati képviselők és a célcsoport szövetkezésre fogékony tagjai.

 

A támogatási program elsődleges célkitűzése, hogy Magyarországon olyan szociális szövetkezetek alakuljanak, amelyek a munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek számára munkafeltételeket teremtenek. A fertődi Családsegítő Szolgálatnál dolgozó kolléganőmmel, Horváthné Péntek Jusztinával, a szövetkezet ötletgazdáiként, a Fénysugár Alapítványnál szerzett tapasztalatink alapján – kik a térség fogyatékkal élő gyermeket nevelő családjait fogják össze – tudtuk, hogy egy adott szociális probléma megoldásában az érintettek és a civil szektor bevonása nagy előrelépést jelenthet. Mivel a pályázati program kedvezményezettként a munkanélkülieket jelölte meg, így projektünket az általunk működtetett Állást Keresők Klubjában nyilvántartott klienseink problémáinak megoldására dolgoztuk ki. Tapasztalataink alapján városunkban az alábbi három célcsoport rendkívül nehezített munkaerő-piaci helyzetben van. Nevezetesen az állást kereső pedagógusok, a kis gyermeket nevelő nők és a szociálisan hátrányos helyzetű egyének. Így munkahely teremtő projektünket az ő igényeik, valamint a helyi szükségletek figyelembe vételével az alább részletezett két modulban alakítottuk ki. 

 

A” modulunk Fertőd város terület karbantartási munkálatait látta le 5 fő főállású munkavállalóval, melyre 2009. év januárjában közbeszerzés keretében 3 éves határozott idejű szerződést kötöttünk. A foglalkoztatottak többsége halmozottan hátrányos helyzetű munkavállaló volt. A szerződés letelte után a város vezetése, költséghatékonysági okból, saját kft létrehozásával oldja meg a feladat ellátását. Ennek okán ezen tevékenységünk lezárult 2012. januárjában.

 

„B” modulunk, állást kereső pedagógusok foglalkoztatásával – szintén 5 fő-, Fertőd város és vonzáskörzete bölcsődés korú gyermekeinek napközbeni ellátását, s ezáltal a kisgyermeket nevelő nők segítését célozta meg. 2009 év április 1-én megnyílt az ÓV-LAK Családi Napközi és Játszóház.  A projekt tervezésekor még nem volt előre látható, hogy 5 km-es körzetben két önkormányzat is bölcsőde létrehozását kezdeményezi. A szolgáltatás iránti fizetőképes kereslet lecsökkent és  a pénzügyi fenntarthatóság megrendült, így 2010. októberében  ezen szolgáltatásunk megszűnt.

 

Kapcsolódó dokumentumok

Megnevezés Dátum Méret Letöltés
Szövetkezet összefoglaló 2014. 03. 6. 3.88 Mb Letöltés

Az én történetem

„Kismadár vagyok komolyan bezárva kicsi kalitkába. Jó volna repülni ebben a Hazában. Kinyílik ajtaja bátor segítséggel, hogy hírül vihessem jó nekünk itt lenni ebben az igaz földi létben.” /Göndöcs Dávid/

Bővebben